Kule łokciowe z antybakteryjnym uchwytem

 Wstecz

Kule łokciowe z antybakteryjnym uchwytem

Kule łokciowe z antybakteryjnym uchwytem

są wersją znanych Państwu kul łokciowych z podwójną regulacją wysokości i miękkim uchwytem udoskonalonych poprzez zastosowanie tworzywa wzbogaconego srebrem koloidalnym (nanosrebrem)
o własciwościach antybakteryjnych i antywirusowych.

W sprzedaży dostępne są następujące modele kul w wersji
z antybakteryjnym uchwytem:

01/MR.M

02/MR.M

09/MR.M

oraz do wyczerpania zapasów w promocyjnej cenie oferujemy kule z podwójną regulacją wysokości, odchylaną obejmą i twardym antybakteryjnym uchwytem: 01/MR

ZALETY STOSOWANIA NANOSREBRA

 • Nanosrebro działa niespecyficznie na bardzo szeroki zakres mikroorganizmów (bakterie, grzyby, pleśnie, glony, wirusy, prymitywne Eucaryota) w tym na pospolite gatunki patogenne;
 • Jest to produkt odporny na czynniki chemiczne, fizyczne
  i biologiczne. Mikroorganizmy nie potrafią się przed nim obronić
  w przeciwieństwie do powszechnie stosowanych środków syntetycznych;
 • Nanosrebro jest produktem bezpiecznym dla ludzi, zwierząt
  i środowiska naturalnego;
 • Srebro w skali nano działa przy śladowych ilościach.
  Likwiduje biofilmy na wysyconych powierzchniach;
 • Nanosrebro nie ulega samoistnej degradacji i jest w praktyce bezterminowo trwałe w tworzywach sztucznych.

Sprawozdanie z badań tworzywa z nanosrebrem

Aktywne cząsteczki srebra różnią się od konwencjonalnych środków chemicznych tym, że ich działanie na komórki mikroorganizmów jest permanentne (nanosrebro jest bezterminowo trwałe w tworzywach sztucznych).  Wysycanie powierzchni nanosrebrem zapobiega wzrostowi mikroorganizmów i redukuje ryzyko zakażenia.

W zależności od zawartości nanosrebra w produkcie, uzyskuje się różne poziomy ochrony mikrobiologicznej (od bakteriostatyczności do bakteriobójczości).

Nanosrebro działa już przy zawartości 1-25 ppm. Dla wielu substancji są to stężenia śladowe, lecz dla nanosrebra wystarczające do ochrony przed 650 gatunkami bakterii, pleśni, wirusów i grzybów. Efektywność dodatku nanosrebra została wielokrotnie potwierdzona licznymi testami mikrobiologicznymi.

W tworzywie wykorzystywanym do produkcji naszych kul zawartość czasteczek nanosrebra wynosi około 200 ppm.