Aktualności


Oferujemy Państwu udoskonaloną wersję kul łokciowych z podwójna regulacją wysokości i miękkim uchwytem z tworzywa wzbogaconego srebrem koloidalnym (nanosrebrem), o własciwościach antybakteryjnych i antywirusowych.


Sprawozdanie z badań tworzywa z nanosrebrem

 

W zależności od zawartości nanosrebra w produkcie, uzyskuje się różne poziomy ochrony mikrobiologicznej (od bakteriostatyczności do bakteriobójczości). Nanosrebro działa już przy zawartości 1-25 ppm. Dla wielu substancji są to stężenia śladowe, lecz dla nanosrebra wystarczające do ochrony przed 650 gatunkami bakterii, pleśni, wirusów i grzybów. Efektywność dodatku nanosrebra została wielokrotnie potwierdzona licznymi testami mikrobiologicznymi. W tworzywie wykorzystywanym do produkcji naszych kul zawartość czasteczek nanosrebra wynosi około 200 ppm.

Zaletą aktywnych cząsteczek srebra wobec konwencjonalnych środków chemicznych jest ich permanentne działanie na komórki mikroorganizmów. Wysycanie powierzchni nanosrebrem zapobiega wzrostowi mikroorganizmów i redukuje ryzyko zakażenia.

 

ZALETY STOSOWANIA NANOSREBRA

  • Nanosrebro działa niespecyficznie na bardzo szeroki zakres mikroorganizmów (bakterie, grzyby, pleśnie, glony, wirusy, prymitywne Eucaryota) w tym na pospolite gatunki patogenne ;
  • Jest to produkt odporny na czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne. Mikroorganizmy nie potrafią się przed nim obronić w przeciwieństwie do powszechnie stosowanych środków syntetycznych;
  • Nanosrebro jest produktem bezpiecznym dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego;
  • Srebro w skali nano działa przy śladowych ilościach. Likwiduje biofilmy na wysyconych powierzchniach;
  • Nanosrebro nie ulega samoistnej degradacji i jest w praktyce bezterminowo trwałe w tworzywach sztucznych.