Laski z wielopunktowym podparciem produkcji MIKIRAD są pomocami technicznymi poprawiającymi mobilność użytkownika, przeznaczonymi głównie dla osób z niepełnosprawnymi kończynami dolnymi, które ze względu na charakter niesprawności mają trudności z zachowaniem równowagi.
Obsługiwane są jedną ręką, posiadają trzy lub więcej punkty podparcia, każdy zakończony nasadką z tworzywa sztucznego.
Standardowe wyroby przeznaczone są dla osób o wzroście od około 155 do 185 cm oraz masie całkowitej nieprzekraczającej 120 kg.
Wyroby o innych parametrach niż standardowe mogą być dostosowane i wykonane po indywidualnym uzgodnieniu z klientem.


TRÓJNOGI I CZWÓRNOGI

Trójnóg z uchwytem kuli łokciowej 01/MR

model: 15/MR.Kł.01

Trójnog z uchwytem kuli lokciowej 04/MR

Trójnóg z uchwytem kuli łokciowej 04/MR

model: 15/MR.Kł.04

Trojnog z uchwytem kuli pachowej 06 MR

Trójnóg z uchwytem kuli pachowej

model: 15/MR.Kp

Trojnog z uchwytem laski

Trójnóg z uchwytem laski uniwersalnej

model: 15/MR.LU

trójnóg z uchwytem laski zamkniętej

Trójnóg z uchwytem laski zamkniętej

model: 15/MR.L

Trojnog z miekkim uchwytem laski zamknietej

Trójnóg z miękkim uchwytem laski zamkniętej

model: 15/MR.L “M”

Trojnog z uchwytem laski Hak

Trójnóg z miękkim uchwytem laski w kształcie haka

model: 15/MR.Lh

Czwórnóg z uchwytem kuli łokciowej 01/MR

model: 16/MR.Kł.01

Czwórnóg z uchwytem kuli łokciowej 04/MR

model: 16/MR.Kł.04

Czwornog z uchwytem kuli lokciowej 05 MR

Czwórnóg z uchwytem kuli łokciowej 05/MR

model: 16/MR.Kł.05

Czwornog z uchwytem kuli pachowej 06 MR

Czwórnóg z uchwytem kuli pachowej

model: 16/MR.Kp

Czwornog z uchwytem laski uniwersalnej

Czwórnóg z uchwytem laski uniwersalnej

model: 16/MR.LU

Czwornog z uchwytem laski zamknietej

Czwórnóg z uchwytem laski zamkniętej

model: 16/MR.L

Czwornog z uchwytem laski Hak

Czwórnóg z miękkim uchwytem laski w kształcie haka

model: 16/MR.Lh